Familjen Laboda

Dokument och information finns i
pärm i Lilla Huset

1. Karta över ledningar
2. Karta över begränsningskabel Laban 2 (schematisk)
3. Att tömma ur vattnet och stänga inför vintern
4. Rengjöringa av eltoa

Ledningar

Begränsningskael Laban 2

Att tömma ur vattnet och stänga inför vintern

Brunnen
Töm brunnen så att man ser ventilen på utgående vatten
Öppna alla kranar i de tre husen
Stäng av pumpen genom att dra ur kontakten i brunnen

Använd specialverktyget som sitter i snickarboden, 
Sätt fast det på ventilens uppböjda handtag.
Öppna Ventilen för utgående vatten, så att markledningarna töms tillbaka in i brunnen.

Ladan

Dra fram tvättmaskin.
Lägg ned spolslangen på golvet mot golvbrunnen, så att vattnet rinner ut.
Töm varmvattenberedaren

Skruva ur Luftingsskruv (45)
Öppna kranen (23) ett kvarts varv, så att den står öppen

Beredaren töms då genom “skvallerröret”

Tag bort duschblandaren. Töm den genom att blåsa ur vattnet.
Lägg den i diskmaskinen.

Öppna de två kukventilerna, så att vattnet i rören rinner ut
Skydda väggen med någonting
Häng upp tvättmaskinens slang
Fyll tvättmaskinen med spolarvätska

Lilla huset

Använd slangbiten som ligger ovanpå beredaren under diskbänken.
Skarva på med en trädgårdsslang som räcker ut genom dörren

Tag bort skyddslocket. När man gängar fast slangkopplingen börjar vattnet rinna och beredaren töms

Stora huset

För att tömma varmvattenberedaren använd en balja fr att fånga upp vattnet
Gänga bort de 2 slangarna som går in i beredaren.
Den som är märkt kallt böjer man ned i baljan. 
Den andra “luftningsslang”

Diskmaskinen

Det finns två temperaturvakter (små element). En placeras i maskinen den andra under bänken
I förrådet finns en påse med lila frigolit.
Dessa pusslas ihop, så att de täcker vid sidan och framför maskinen. Frigolitbitarna lite figursågade.

Skarvsladden till temperaturvakterna sätts i uttag ovanför DISKBÄNKEN
(Eftersom elen ovanför diskmaskinen stängs av)

Brunnen.

Stäng ventilen i brunnen.
Tag bort verktyget
Lägg på de två skivorna (halvmåneformade) som innerlock.
De minskar risken att brunnsvattnet fryser
Stäng brunnslocket

Om man glömmer stänga ventilen blir det problem till våren när systemet skall fyllas med vatten.
Om ventilen är öppen, pumpar vattnet runt i brunnen.

  1. försök stänga ventilen om du ser den
  2. töm brunnen med det den sänkbara pumpen


Rengjöringa av eltoa

Eltoaletten 

Tre olika rengöringar krävs

1Skålen med de förbrända resterma
Töm och rengör den när den används några dagar
Låt toaletten svalnaLängst ned på framsidan finns en lucka.Tryck den nedåtTag loss skålen med aska, töm den och gör ren den
2Rengöring av fläkthjul en till två gånger per årUtförlig instruktion finns i prm

Rengöring av katalysator (som tar bort lukt från avgasröken) vid behov

Beskrivning kommer

Ask Skålen