Fonograf Historia

Vad är en fonograf

En fonograf är en gammal mekanisk ljudinspelnings- och uppspelningsenhet som uppfanns på 1800-talet. Den består av en trådspelare och en tratt, där tratten används för att koncentrera ljudet och rikta det mot en nål som är fäst på en membran eller en diaphragm.

När ljudvågorna från tratten träffar nålen så skapas vibrationer som överförs till en tråd eller en cylinder insvept i vax. Sedan kan tråden eller cylindern spelas upp genom att använda en annan mekanisk enhet som driver nålen över de inspelade spåren på tråden eller cylindern. Detta resulterar i att ljudet återges från högtalarna.

Fonografer var en föregångare till moderna ljudinspelningsenheterna och var en viktig uppfinning för att spela in och bevara musik och tal för framtiden.

En fonograf är en gammal mekanisk ljudinspelnings- och uppspelningsenhet som uppfanns på 1800-talet. Fonografen uppfanns av Thomas Edison och bestod av en cylinder med inspelade spår, där ljudet registrerades av en nål som etsade spåren på cylindern.

När fonografen spelades upp, så användes en annan nål som följde spåren på cylindern, vilket resulterade i att ljudet återgavs från en högtalare. Detta gjorde det möjligt att spela in och bevara musik och tal på ett sätt som tidigare inte var möjligt.

Fonografer användes även för att producera kopior av inspelningar, vilket gjorde det möjligt att sprida musik och tal över större områden. Fonografen var en viktig uppfinning för ljudindustrin och utgjorde grunden för många av de ljudtekniker och inspelningsmetoder som används än idag.

Vaxrullar är en typ av inspelningsmedium som användes för att spela in ljud på fonografer och andra mekaniska ljudinspelningsenheter under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.

Vaxrullarna var gjorda av en cylinderformad kärna av stål eller trä, som var täckt med ett lager av mjukt vax. När ljudet spelades in på en vaxrulle, användes en nål som skar en spår i vaxet som motsvarade ljudsignalen.

Fördelen med vaxrullar var att de kunde återanvändas flera gånger genom att smälta och jämna ut vaxet. Men nackdelen var att ljudkvaliteten var begränsad och att vaxrullarna var känsliga för värme och fukt, vilket kunde förstöra inspelningarna.

Vaxrullar ersattes så småningom av skivor av olika material som vinyl, shellack och andra plastmaterial som var mer slitstarka och kunde producera högre ljudkvalitet. Idag används digitala ljudfiler som mp3 eller wav-format istället för fysiska inspelningsmedier.