Norberg skolfoton, Folkskola, Realskolan, Gymnasiet

1951-1952 klassfoto folkskolan Gamla skolan


Rad 4 (bakre raden)
xxx, Bengt Eggemar, Sure Wallin, xxx, xxx, Rolf Pettersson
Rad 3:
Svante Ramström, Kjell Olsson, Lars Jacobsson, xxx, Örjan Löfblad, Björn Törnqvist,, xxx
Rad 2:
Ingrid Fahlqvist, xxx, Gullan Holstensson?, Fröken Ina Eriksson, Gunilla Hedenström, xxx
Gerd Jansson
Rad 1 (främre raden):
Gunnar Nyberg, xxx, xxx, xxx, xxx, xxx,xxx,

 

1953-1954 klassfoto 1953-11-10

Rad 4 (bakre raden)
xxx, xxx, Per Nyberg, xxx, Leif Pettersson?, Örjan Löfblad?, Bengt Eggemar, Sure Wallin
Rad 3:
xxx, xxx, xxx,xxx,  Lars Jacobsson, Bengt Lindberg, Fröken Ingegärd Widell
Rad 2:
xxx, xxx,  Gunilla Hedenström, xxx, xxx, Gullan Holstensson?, xxx , Ingrid Fahlvist
Rad 1 (främre raden):
xxx, xxx, xxx, Kjell Ohlsson, Björn Törnqvist, xxx

 

1956-1957 klassfoto

Rad 3 (bakre raden)
xxx, xxx, xxx, Gunilla Hedenström, Fröken Ingegärd Widell, Ingrid Fahlvist, Margareta Lindholm, Carn Larsson, xxx, xxx, xxx
Rad 2:
xxx, xxx, Kjell Ohlsson, xxx, xxx, Lasse Bergman, Örjan Löfblad, Sture Wallin, Bengt Lindberg, Bengt Eggemar
Rad 1 (främre raden):
xxx, Lars Jacobsson, xxx, xxx, xxx, xxx, Per Nyberg, Björn Törnqvist

1958 Konfirmation 1958-05-24

Rad 4 (bakre raden)
xxx, Kjell Olsson, xxx, xxx, xxx, xxx, Jörgen Bergström, xxx, Petrus Nordblad, Lars Jacobsson, xxx, xxx, xxx, xxx
Rad 3:
xxx, xxx, Bengt Eggemar, Christer Dahlman, xxx, Lars-Olof Bergman, Mats Olof-Ors, Örjan Löfblad, xxx, xxx, Lars Wester, xxx, Rolf Lindberg, Bengt Lindberg, xxx, xxx
Rad 2:
Ingrid Fahlqvist, xxx, xxx, xxx, xxx, xxx, xxx, xxx, Margareta Lindholm, xxx, xxx, xxx, Kristina Sköld,
Rad 1 (främre raden):
Björn Albihn, Katarina Bergvall, Karin Linden, Monica Stege, xxx, xxx, xxx, xxx, xxx, Gunilla Hedenström, xxx,xxx,

___________________________________________________________________________________________________
Realskolan
___________________________________________________________________________________________________

1959-1960 Klassfoto 1960-05-04  Klass 3a

Rad 3 (bakre raden)
Jörgen Bergström, Hans-Göran Sjöberg, Bengt Eggemar, Mats Olof-Ors, Lasse Bergman, Lars Wester, Christer Dahlman, Rolf Pettersson, Beng Lindberg
Rad 2:
Kerstin Björkman, Katarina Bergvall, Gunnar Nyberg, Lars Wengrud, Jan-Åke Nordin, Örjan Löfblad, Lars Jacobsson, Pertti Väisänen, Björn Albihn, Gerd Jansson, Carin Larsson, Kerstin Johansson, Monica Stege
Rad 1 (främre raden):
Rose-Marie Grahn, Elisabeth Norin, Eva Larsson-Strid, Monica Pettersson, Magister Lars Friman, Margareta Lindholm, Siv Jansson, Kristina Sköld, Ingrid Fahlqvist
(Jan Skoglund var borta denna dag)

1961 realexamen 1961-05-27

1961 Realexamen FP 1961-05-30

Katalog Norbergs Samrealskolan ht 1960 (klicka här)

 

 Några artiklar från vår beryktade examensfest på Kalifornien

1981 Återträff 1981-05-23 Karlberg

1991 Återträff 1991-09-14 Elsas

2021 Återträff 2021-09-11 Odd Fellow

Rad 2
Margareta Palm (Lindholm), Margareta Forsman (Häggblad), Göran Törnqvist, Lars Jacobsson, Håkan Nydén (Bertilsson), Bengt Eggemar, Fingal Edlund, Bertil Hoffman, Hans Ring, Björn Albihn, Per Håkan Mood, Lars Wester, Karl Norheden, Jan-Olov Wetterskog
Rad 1 (Längst fram)
Siv Eriksson (Johansson), Leila Hägglund (Oksanen), Carin Rudolfsson (Larsson), Hans-Åke Söderqvist, Monica Mårdh (Stege), Ingrid Fahlqvist, Katarina Karlén (Bergvall), Rolf Pettersson, Jan Skoglund

 

2021 Återträff 2021-09-11 FagerstaPosten 2021-09-29

—————————————————————————————————————————————–

Några bilder från skoltiden


Gymnasiet Brnellskolan 1961-1965

Klasskamrater 1963-64 RII biologiska och sociala grenen


Bakre:Lars Jacobsson, Peter Bauer, Mats Wennerholm, Jan-Olof Östling, Bertils Antonsson, Karl-Örjan Norheden, Anders Skoglund, Bertil Eriksson, Hans-Olof Johansson, Per-Olof Welander,
Lage Wikström, Per Montell
Mellan: Mag. Dan Säff, Inger Grims, Nicoline Agrell, Malin Henning, Karin Persson, Christina Grubb, Gunnel Wickman, Marianne Helmers, Ann-Sofie Svensson
Främre: Barbro Andersson, Eleine Göthe, Paula Kleber, Gunnel Engstrand, Inga-Lena Sjödin, Kerstin Palmqvist, Christina Myrup, Margareta Lindholm
OBS frånvarande: Jens-Erik Bergvin, Kristina Bertilsdotter

Kandidater 1965-05-03

Bakre: S-O Dshlström, Joakim Larsson, Conny Hellbom, Jonny Byström, Håkan Brtilsson, Björn Albihn, Lars Jacobsson, Jan Bergman, Christer Dahlman, Björn Lindfors
Mellan: Hans Richter, Göran Gustafsson, Ragnar Andersson, Ann-Kristin Fogelsjö, Ylva Olsson, Hans Andersson, Kent Hörnqvist, Jörgen Bergström
Främre: Åsa Holmer, Birgitta Andersson, Solvieg Valeskog, Gertie Tholhage, Margareta Lindhlm, Christina Skjöldbrandt, Kerstin Palmqvist

Kandidater 1965-05-04

Bakre: Jan Bergdahl, Karl-Örjan Norheden, Peter Bauer, Nicke Karlén, Sune Söderqvist, Sigvard Thim, Christer Pettersson, Per Montell
Mellan: Per Jarleborg, Sten-Göran Granström, Elisabeth Saverstam, Ulla Soffer, Ulla Lindholm, Ann-Marie PerssonDoris Eriksson, Malin Henning, Hans-Göran Elfsberg, Juhanni Norström
Främre: Ingela Sjödin, Gunnel Engstrand, Berit Olsson, Elaine Göthe, Barbro Andersson, Gnnel Wickman, Karin Persson

Kandidater 1965-05-05

Bakre: Per-Olof Welander, Lage wikström, Jorma Muhonen, Gunilla Rickardsson, Christina Grubb, Christina Bertilsdotter, Torgil Siemonssen, Mats-Olof Astner, Boris Björkbacka, Alf Grip
Främre: Eva Frykholm, Kristina Ringholm, Anna Hälsingdahl, Kristina Svensson, Sally Johansson, Gunni Andersson, Ann-Sofi Svensson

Diverse händelser under gymnasietiden