Norberg skolfoton GYMNASIET

1963-64 RII biologiska och sociala grenen


Bakre:Lars Jacobsson, Peter Bauer, Mats Wennerholm, Jan-Olof Östling, Bertils Antonsson, Karl-Örjan Norheden, Anders Skoglund, Bertil Eriksson, Hans-Olof Johansson, Per-Olof Welander,
Lage Wikström, Per Montell
Mellan: Mag. Dan Säff, Inger Grims, Nicoline Agrell, Malin Henning, Karin Persson, Christina Grubb, Gunnel Wickman, Marianne Helmers, Ann-Sofie Svensson
Främre: Barbro Andersson, Eleine Göthe, Paula Kleber, Gunnel Engstrand, Inga-Lena Sjödin, Kerstin Palmqvist, Christina Myrup, Margareta Lindholm
OBS frånvarande: Jens-Erik Bergvin, Kristina Bertilsdotter


Gymnasiebal 18 april 1964

Sånghäfte med ett flertal intressanta texter om våra lärare

/

Brinellskolan lärarkollegiet 1965?

1965-03-08 Studentskrivning i svenska


Temtamensschema 1965 maj 03-05

Kandidater 1965-05-03

Bakre: S-O Dshlström, Joakim Larsson, Conny Hellbom, Jonny Byström, Håkan Brtilsson, Björn Albihn, Lars Jacobsson, Jan Bergman, Christer Dahlman, Björn Lindfors
Mellan: Hans Richter, Göran Gustafsson, Ragnar Andersson, Ann-Kristin Fogelsjö, Ylva Olsson, Hans Andersson, Kent Hörnqvist, Jörgen Bergström
Främre: Åsa Holmer, Birgitta Andersson, Solvieg Valeskog, Gertie Tholhage, Margareta Lindhlm, Christina Skjöldbrandt, Kerstin Palmqvist

Kandidater 1965-05-04

Bakre: Jan Bergdahl, Karl-Örjan Norheden, Peter Bauer, Nicke Karlén, Sune Söderqvist, Sigvard Thim, Christer Pettersson, Per Montell
Mellan: Per Jarleborg, Sten-Göran Granström, Elisabeth Saverstam, Ulla Soffer, Ulla Lindholm, Ann-Marie PerssonDoris Eriksson, Malin Henning, Hans-Göran Elfsberg, Juhanni Norström
Främre: Ingela Sjödin, Gunnel Engstrand, Berit Olsson, Elaine Göthe, Barbro Andersson, Gnnel Wickman, Karin Persson

Kandidater 1965-05-05

Bakre: Per-Olof Welander, Lage wikström, Jorma Muhonen, Gunilla Rickardsson, Christina Grubb, Christina Bertilsdotter, Torgil Siemonssen, Mats-Olof Astner, Boris Björkbacka, Alf Grip
Främre: Eva Frykholm, Kristina Ringholm, Anna Hälsingdahl, Kristina Svensson, Sally Johansson, Gunni Andersson, Ann-Sofi Svensson


Diverse händelser under gymnasietiden

2014-05-09 Återträff i Fagersta